Klimatkompenserad frakt

hållbar inredning

Alla beställningar och försändelser från Slow Living home skickas med DHL’s tjänst Skicka Grönt. Skicka Grönt är en klimatkompenserad frakttjänst som bidrar till klimatsmart omställning och fossilfria transporter.

Att bedriva e-handel ska inte ha någon negativ inverkan på miljön och det är därför en självklarhet för Slow Living home att skicka alla försändelser i miljövänligt emballage och kompensera för de utsläpp som uppstår under transport.

hållbar inredning

Klimatkompenserad frakt

Alla beställningar och försändelser från Slow Living home skickas med DHL’s tjänst Skicka Grönt. Skicka Grönt är en klimatkompenserad frakttjänst som bidrar till klimatsmart omställning och fossilfria transporter.

Att bedriva e-handel ska inte ha någon negativ inverkan på miljön och det är därför en självklarhet för Slow Living home att skicka alla försändelser i miljövänligt emballage och kompensera för de utsläpp som uppstår under transport.